Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

MÚK Dobrovského – Svitavská radiála - Brno  Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov 

Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov
Rekonstrukce Svinovských mostů – přestupní uzel

V blízkosti vlakového nádraží Ostrava-Svinov se nachází šesti-polová estakáda převádějící dopravu po dvou mostech silničních a dvou tramvajových. Nosné konstrukce mostů jsou sestaveny z předpjatých prefabrikovaných nosníků I73 tvořící prostá pole ve výšce 11m nad podcházejícím terénem. Estakáda byla postavena v 70.letech minulého století a v roce 2012 byla v rámci budování moderního přestupního uzlu provedena zásadní přestavba těchto mostů spočívající v obnově zastávek MHD na mostech, postavení nové severní a jižní schodišťové věže a spojovací příčné chodby. Současně bylo nutné odbourat několik vnitřních nosníků na silničních i tramvajových mostech, tak aby vzniknul prostor pro umístění eskalátorů a výtahových šachet.

Investor: Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r.o.
Realizace: 2012
2012_svinovske_mosty
předchozí
přestupní uzel
další