Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Silnice I/11 Mokré Lazce  II/412 Znojmo, most ev.č.412-001, 002 

Silnice I/11 Mokré Lazce
Most přes údolí potoka Ohrozima

Spřažený ocelobetonový most překlenuje zamokřené údolí, po jehož dně protéká potok Ohrozima. Most se sestává ze dvou souběžných ocelobetonových konstrukcí vytvořených ze spojitých spřažených nosníků o šesti polích s rozpětím v ose komunikace 34,0+3x44,5+42,5+34,0m. V místě přemostění je osa silnice I/11 vedena ve směrovém oblouku o poloměru 590m a navazující přechodnici. Výškově je mostní objekt situován v údolnicovém oblouku o poloměru 5000m. Každá nosná konstrukce mostu je tvořena pěti plnostěnnými ocelovými nosníky spřaženými s ŽB deskou mostovky. Jednotlivé hlavní nosníky mají otevřený průřez tvaru I s konstantní výškou stěny 1,70m. Pro stavbu mostu bylo použito 1455t ocelových prvků a 6900m3 betonu. Betonáž spřažené desky mostu probíhala pomocí betonářských vozíků pojíždějících po NOK poutnickým způsobem. Výstavba mostu a celé stavby byla započata 7/2009. O rok později byla stavba na dva roky zakonzervována. Ke zprovoznění nového úseku došlo díky tomuto zpoždění až 10/2015.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s. / Eurovia CS a.s., závod Ostrava
Realizace: 2015
2015_mokre_lazce
předchozí
celkový pohled
další