Dosing, Dopravoprojekt Brno Group
Most na dálnici D47 přes Odru v km 162,920Estakáda na větvi A – křižovatka u 4.brány BVV BrnoMost přes Ropičanku a trať ČD – silnice I/11 Český TěšínProstředkovice

ČINNOST FIRMY

HLAVNÍ PROJEKTOVÁ ČINNOST

 • Projekty novostaveb silničních a železničních betonových mostů
 • Projekty oprav a rekonstrukcí mostů
 • Projekty lávek pro pěší a podchodů
 • Projekty opěrných zdí a galerií
 • Projekty silnic a místních komunikací
 • Projekty protihlukových stěn

DÁLE PROVÁDÍME

 • Hlavní a mimořádné prohlídky mostů pozemních komunikací
 • Vypracování mostních listů
 • Projekty ocelových portálů pro dopravní značení
 • Inženýrská činnost
 • Expertízy

STUPNĚ ZPRACOVÁVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

 • investiční záměr
 • studie
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro zadání staveb
 • realizační dokumentace staveb
 • výrobní dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení staveb