Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Rekonstrukce mostu v centru Frýdku-Místku 

Rekonstrukce mostu v centru Frýdku-Místku
Most a opěrné zdi

Jednopolový most ev.č. M-7 o délce přemostění 16m a šířce 42m je hlavním bodem centrální městské křižovatky ve Frýdku-Místku. Most převádí místní komunikaci (ul. T.G.Masaryka) přes Hlavní třídu – tah Příbor-Český Těšín (I/48). K mostu se sbíhá čtveřice nájezdových ramp jednostranně podpíraných pilotovými opěrnými zdmi. Stavební práce na rekonstrukci těchto objektů probíhaly po částech za nepřerušeného provozu na světelné křižovatce. V rámci rekonstrukce mostu byly po odbourání veškerého příslušenství a vyrovnávky ponechány pouze původní nosníky KA-73 na které byla následně vybetonována nová spřažená deska. Zajímavým prvkem nového mostu jsou rozsáhlé železobetonové římsy tvořící široké chodníky ve tvaru dvou půlměsíců (šířky až 14m). Horní povrch říms je vybetonován v bezbariérové úpravě navazující na přechody pro chodce. Opěry mostu jsou konstruovány stejně jako opěrné zdi přilehlých ramp z pilotových stěn - piloty Ø1,65m obetonované betonovou stěnou. Oprava zdí spočívala v nahrazení původní nadbetonávky pilotových stěn železobetonovými úložnými prahy s římsami. Líce pilotových stěn byly odfrézovány a opatřeny novou vrstvou kotveného stříkaného betonu. Poloha mostu 49°40'58.896"N, 18°21'17.559"E

Investor: Statutární město Frýdek - Místek
Zhotovitel: Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Realizace: 2020
2020_frydek
předchozí
centrální křižovatka ve Frýdku
další